Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2012

erebos
4242 040e 500
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaalquana alquana
erebos

December 05 2011

erebos

    - A pan co lubi w kobietach?

    - Tak naprawdę to niewiele wiem o kobietach.

    - Wiedzieć, to nikt nie wie, ani Freud, ani one same, ale to jest jak elektryczność, nie trzeba wiedzieć, jak działa, żeby cię kopnęło.

— Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru
Reposted fromhairandthecity hairandthecity viaJagoten Jagoten
erebos
Reposted fromula ula viadableu dableu
erebos
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego. 
— Woody Allen
erebos
2641 eaa7
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viadableu dableu

November 29 2011

erebos

November 22 2011

erebos
5518 1b66
Reposted fromHesperus Hesperus
erebos
6672 3c2f
Reposted fromveithmacmanus veithmacmanus
erebos
Reposted fromstraceserce straceserce
erebos
2851 57aa 500
krakow
Reposted fromlubieplacki lubieplacki
erebos
4876 bea4
Reposted fromardoise ardoise

November 21 2011

erebos
3839 1d00 500
Reposted fromAlfaberta Alfaberta viamalaMii malaMii
erebos
2629 d668
Wczoraj, dziś i jutro pewnie też..
erebos

Train Trip, Sweden

Photograph by Vytautas Serys

erebos
3154 5053
Reposted frommalaMii malaMii viakissedbyfire kissedbyfire
erebos
ja mam kryzys permanentny. jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje.
— robert więckiewicz (dla zwierciadła)
Reposted fromtola tola viakissedbyfire kissedbyfire
erebos
Reposted fromffalt ffalt viakissedbyfire kissedbyfire
erebos
0891 0008 500
Reposted fromPicki91 Picki91 viakissedbyfire kissedbyfire
erebos
2045 9d08
Reposted fromifuckretro ifuckretro viakissedbyfire kissedbyfire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl